Hundfysioterapi – både rehabilitering och friskvård

Hundfysioterapi kan innebära både friskvård och rehabilitering för din hund


Friskvård är grunden till hälsosamt, förebyggande och balanserande liv, där vi aktivt fokuserar b l a på leder, lednära muskler, muskulatur och skelett. Även vikt, kost, hygien som tand och pälsvård ingår i förebyggande friskvård. Allt för att främja bibehålla hälsan, minska risker för skador och kroniska sjukdomar.

Fysioterapeutisk rehabilitering riktar in sig på att din hund ska förbättra, återfå sin optimala rörelseförmåga, funktion och styrka efter skada, operation, sjukdom eller för att få stöd och hjälp med spända ömma muskulaturer, gå ned i vikt eller andra smärtlindrande behandlingar tex vid kroniska sjukdomar som tex artros och spondylos är rehabilitering bra för din hund. Målet är då att bromsa sjukdomsförlopp, lindra smärta och öka livskvalitén.

Kommer din hund med remiss till oss från veterinär behöver vi få kontaktuppgifter till berörd veterinär/klinik och kopia på journalen, ev röntgenbilder. Det kan även vara så att din djurförsäkring täcker en del av rehabiliterings kostnaderna. Ibland görs fynd under undersökningen hos oss, som gör att även vi kan behöva remittera er till veterinären b l a för fastställande av diagnos, för att få den optimala rehabiliteringen för just din hund. (katt)

All form av fysioterapi är individuell och ska alltid anpassas, ersätter aldrig och ska alltid ses som ett komplement till veterinär behandling. Vi samarbetar med ägare och er veterinär för bästa möjliga rehabilitering. Vi tar även emot hund utan remiss!

När din hund kommer till Caludo Hundfysioteket Rehabilitering för friskvård eller rehabilitering, ska hunden vara rastad före och inte ha ätit en timme före och en timme efter besöket. Vatten är bra att hunden har fri tillgång till efter behandlingen.

Hunden ska heller inte äta förrän tidigast en timme efter besöket.

Blir din hund lätt stressad, är reaktiv hund eller blir lätt störd av andra hundar? Säg till oss, så bokar vi gärna in specifik egen tid för just er !

WTM Watertreadmill för hundar/katter, den optimala friskvårds eller rehabträningen!


Några exempel på behandling- träningsmetoder hos oss:

• WTM-Water Tread Mill, vattenlöpband s k vattentrask eller TM Löpband utan vatten
• Medicinsk Laserterapi, värme-kylterapi, Akupunktur, TENS/EMS, Intra/Ultraljud
• Bindvävs-, Lymf- Sport-Avslappnings massageterapi
• Balans-, Styrke-, kondition-, Koordinations-, Stress-Meditation m m

Hundfysioterapeutisk Besök och behandling Hund/(katt)

Journal inskrivnings samtal, grundlig rörelse-funktionsanalys, undersökning, vägning, mätning, bedömning av hundens förmåga, funktion, motorik, styrka, ledrörlighet, smärta, individuell anpassad rehabiliterande träning, behandling, rehab del-och slutmål plan upplägg, hemgångs råd.

Friskvårdsbesiktning – För att hitta och behandla besvär som ännu inte stör hunden. Rekommenderas minst en gång per år!

Vi är återförsäljare och hyr även ut mot viss månadskostnad, både rehab och friskvårds utrustning för hem egenvårdande behandling eller träning, fråga oss om du önskar veta mer!